ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักโภชนาการ (พนักงานราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักโภชนาการ (พนักงานราชการ)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 อ่าน(183) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)