กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลน่าน รับจัดสรรหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน 1 โควต้า

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลน่าน ได้รับจัดสรรหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมหัตถการ จำนวน 1 โควต้า ประจำปีการศึกษา 2562
รอบที่ 2 ขอเชิญผู้ที่สนใจจะขอรับทุนต้นสังกัดโรงพยาบาลน่าน ติดต่อสมัครขอรับทุนได้ที่ ทพญ.ดวงนภา คูอาริยะกุล   092-9179542
ทพ.สมเกียรติ กาญจนสินิทธ์,ทพญ.อัจฉริยา กาญจนสินิทธ์  โทร 054-719000 ต่อ 4201,4202
ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 ส่วนวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

เรื่องประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้รับต้นสังกัด ทันตแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1
และ รายชื่อโรงพยาบาลรับต้นสังกัด ทันตแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

ตาม link นี้ครับ
https://phdb.moph.go.th/phdb2017/index.php?&p=1&type=3&t=3&id=24&n_id=29972&sec=2

ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 2018 อ่าน(797) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(บรรจง กิตติสว่างวงค์)