ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 อ่าน(89) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)