ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนแบบ Visualization และศูนย์สำรองข้อมูลระยะไกล จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนแบบ Visualization และศูนย์สำรองข้อมูลระยะไกล จำนวน ๑ ระบบ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 2018 อ่าน(181) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)