ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลวิสัญญี

ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลวิสัญญี

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 2018 อ่าน(179) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)