ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องอบผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องอบผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 13 มิถุนายน ค.ศ. 2018 อ่าน(237) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)