ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซื้อคลิปหนีบ เส้นเลือดและท่อ ขนาด ๕ มิลลิเมตร (Endo clip ๕ mm. applier)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซื้อคลิปหนีบ เส้นเลือดและท่อ ขนาด ๕ มิลลิเมตร (Endo clip ๕ mm. applier) จำนวน 120 ชิ้น วงเงิน 1,284,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 7 เมษายน ค.ศ. 2021 อ่าน(34) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)