ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วย SICU ณ ตึกผ่าตัดชั้น 4 โรงพยาบาลน่าน

ก่อสร้าง

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 5 เมษายน ค.ศ. 2021 อ่าน(23) โดย พัสดุ(ศักดิ์สยาม สินทุมวงค์)