ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.ภายในโรงพยาบาลน่าน (ดาวน์โหลดเอกสารและแบบรูปทั้งหมดได้ที่www.gprocurement.go.th.)

ก่อสร้าง

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2021 อ่าน(50) โดย พัสดุ(ศักดิ์สยาม สินทุมวงค์)