ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วย SICU ณ ตึกผ่าตัดชั้น 4 โรงพยาบาลน่าน (โดยให้ดาวน์โหลดเอกสารและแบบรูปทั้งหมดได้ที่ www.gprocurement.go.th.)

ก่อสร้าง

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 2021 อ่าน(72) โดย พัสดุ(ศักดิ์สยาม สินทุมวงค์)