ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 2021 อ่าน(146) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)