เผยแพร่ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากของโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2

เผยแพร่ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากของโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 2021 อ่าน(121) โดย นิติการ(วิภาพรรณ สัตตพิธรัตน์)