เผยแพร่ประกาศแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน

เผยแพร่ประกาศแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 2021 อ่าน(53) โดย นิติการ(วิภาพรรณ สัตตพิธรัตน์)