ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ตำแนห่งนายช่างเทคนิค (พนักงานราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ตำแนห่งนายช่างเทคนิค (พนักงานราชการ)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2021 อ่าน(217) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)