ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานเปล และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานเปล และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 อ่าน(139) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)