ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เครื่อรักษาโดยการทำให้ชักด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบติดตาม)

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เครื่อรักษาโดยการทำให้ชักด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบติดตาม)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 อ่าน(17) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)