ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดทดสอบความไวของสารต้านจุลชีพ Antimicrobial Susceptibility Test และประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดทดสอบความไวของสารต้านจุลชีพ Antimicrobial Susceptibility Test และประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 อ่าน(31) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)