ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ และประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน  12 รายการ และประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 อ่าน(30) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)