ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดโคบอลโครเมียม (Cobalt Chromium) จำนวน 60 ชิ้น

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดโคบอลโครเมียม (Cobalt Chromium) จำนวน 60 ชิ้น  วงเงิน 1,740,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 อ่าน(32) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)