ประกาศประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาVitex ๒ Gram Negative Identification และVitex ๒ Gram Positive Identification พร้อมะประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาVitex ๒ Gram Negative Identification และVitex ๒ Gram Positive Identification พร้อมะประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 อ่าน(36) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)