ประกาศแผนการจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดโคบอลโครเมียม (Cobalt Chromium) จำนวน 60 ชิ้น

จัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดโคบอลโครเมียม (Cobalt Chromium) จำนวน 60 ชิ้น วงเงิน 1,740,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 อ่าน(43) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)