ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักจิตวิทยาและตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักจิตวิทยาและตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 อ่าน(159) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)