รับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย และตำแหน่งนักจิตวิทยา)

รับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม ค.ศ. 2020 อ่าน(365) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)