รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2563 - ส.ค. 2563

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2563 - ส.ค. 2563

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2020 อ่าน(187) โดย นิติการ(วิภาพรรณ สัตตพิธรัตน์)