จัดซื้อยา recombinant VIII 500 IU จำนวน 1 รายการ

ประกาศ 30/06/2563

รับเอกสารในระบบ 30/06/63-03/07/2563

เสนอราคาในระบบ 08/07/2563

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 2020 อ่าน(28) โดย เภสัชกรรม (คลังยา)(ชัชรีย์ ธีระไพรพฤกษ์)