ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 2020 อ่าน(162) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)