รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน ค.ศ. 2020 อ่าน(819) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)