รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานซักฟอก

กรุณาอ่านประกาศอย่างละเอียดทุกหน้าทุกบรรทัด และเตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนขอรับใบสมัคร

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 2020 อ่าน(155) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)