บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 2020 อ่าน(175) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)