ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีฯ

ระกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 อ่าน(87) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)