ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 อ่าน(250) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)