รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)ในโรงพยาบาล

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)ในโรงพยาบาล

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 อ่าน(196) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)