รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 20 เมษายน ค.ศ. 2020 อ่าน(185) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)