ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซืื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอร์รี่ฯ

ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอร์รี่ โรงพยาบาลน่าน ตำบล ในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 1 ชุด

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020 อ่าน(81) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)