ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 24 มกราคม ค.ศ. 2020 อ่าน(320) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)