รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารสิริเวชรักษ์ ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ (09.00 น. – 12.00 น. และ 13.000น. – 16.00 น.)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 21 มกราคม ค.ศ. 2020 อ่าน(217) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)