ประกาศเผยแพร่ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 10 มกราคม ค.ศ. 2020 อ่าน(101) โดย นิติการ(วิภาพรรณ สัตตพิธรัตน์)