ประกาศระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องมีคำเตือนหรือข้อควรระวัง และข้อความของคำเตือนหรือข้อควรระวัง พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องมีคำเตือนหรือข้อควรระวัง
และข้อความของคำเตือนหรือข้อควรระวัง
พ.ศ. ๒๕๖๒

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 10 มกราคม ค.ศ. 2020 อ่าน(150) โดย นิติการ(วิภาพรรณ สัตตพิธรัตน์)