ประกาศประกวดราคาจัดซื้อแผ่นการทดสอบการเข้ากันของเลือด DG gel coombs cards และประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อแผ่นการทดสอบการเข้ากันของเลือด DG gel coombs cards และประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม ค.ศ. 2020 อ่าน(89) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)