ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ CBC จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ เซ็ต

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ CBC จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ เซ็ต

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 8 มกราคม ค.ศ. 2020 อ่าน(137) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)