ประกาศประกวดราคาจัดซื้อถุงบรรจุเลือด ชนิดถุง 3 และประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อถุงบรรจุเลือด ชนิดถุง 3 และประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 8 มกราคม ค.ศ. 2020 อ่าน(30) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)