กล่องข่าวโรงพยาบาล ทั้งหมด

.:New

ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไปทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ข่าวทรัพยากรบุคคลทั้งหมด

จริยธรรมงานวิจัย ทั้งหมด

ข้อมูลวิชาการและงานวิจัย ทั้งหมด

นกกระจิบกระจายข่าว ทั้งหมด

รายงานประจำปี ทั้งหมด

annualreport2017.pdf
รายงานประจำปี 2560 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2016.pdf
รายงานประจำปี 2559 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2015.pdf
รายงานประจำปี 2558 โรงพยาบาลน่าน

ข้อมูลด้านยา กลุ่มงานเภสัชกรรม

ระบบงานข้อมูล

คลินิกบริการวันนี้ ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 24 ผลลัพธ์
เวลาชื่อคลินิกรายชื่อแพทย์
08.30 - 12.00Day careพญ.จริยา
08.30 - 12.00Day Careจริยา
08.30 - 12.00Orthoนพ.ไกรฤกษ์
08.30 - 12.00กระดูกและข้อนพ.ไกรฤกษ์
08.30 - 12.00จิตเวชนพ.วีระ / พญ.พงษ์สุดา
08.30 - 12.00ตรวจเด็กป่วยพญ.วราภรณ์ / พญ.รัชนี
08.30 - 12.00ตรวจและฝากครรภ์นพ.วีรชัย / นพ.วสันต์ / พญ.วรางค์รัตน์
08.30 - 12.00ทันตกรรมทั่วไป-
08.30 - 12.00นรีเวชนพ.สุพจน์
08.30 - 12.00ผู้ป่วยจิตเวช เด็กวีระ พงษ์สุดา
08.30 - 12.00ฝากครรภ์นพ.นิรัน
08.30 - 12.00ฟื้นฟูการทำงานของหัวใจพญ.ภูริชา / แพทย์ใช้ทุน
08.30 - 12.00ศัลยกรรมนพ.แสนพล / พญ.นวพร
08.30 - 12.00ศัลยกรรมทั่วไปนพ.แสนพล
08.30 - 12.00ศัลยกรรมทั่วไปวรวิทย์
08.30 - 12.00ศัลยกรรมทั่วไปประเวทย์
08.30 - 12.00หัวใจล้มเหลวพญ.นวลนิตย์
08.30 - 12.00หู คอ จมูกและภูมิแพ้นพ.วิชาญ
08.30 - 12.00ห้องตรวจทั่วไป (ครึ่งวันเช้า)นพ.พงศ์เทพ / พญ.เพชรดี/นพ. สุพจน์ /พญ.สิริพร / แพทย์ใช้ทุน
08.30 - 12.00อายุรกรรมวราภรณ์ / ทยานันท์

วีดีโอเผยแพร่ความรู้

ดาวน์โหลด

youngmom_small.pdfhumanized_Health_care.pdf60pisanu.pdf60niwatchai.pdf60drkanit.pdf