กล่องข่าวโรงพยาบาล ทั้งหมด

.:New

ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไปทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ข่าวทรัพยากรบุคคลทั้งหมด

จริยธรรมงานวิจัย ทั้งหมด

ข้อมูลวิชาการและงานวิจัย ทั้งหมด

นกกระจิบกระจายข่าว ทั้งหมด

รายงานประจำปี ทั้งหมด

annualreport2017.pdf
รายงานประจำปี 2560 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2016.pdf
รายงานประจำปี 2559 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2015.pdf
รายงานประจำปี 2558 โรงพยาบาลน่าน

ข้อมูลด้านยา กลุ่มงานเภสัชกรรม

ระบบงานข้อมูล

คลินิกบริการวันนี้ ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 24 ผลลัพธ์
เวลาชื่อคลินิกรายชื่อแพทย์
08.30 - 12.00ทันตกรรมทั่วไป-
08.30 - 12.00Day Careจริยา
08.30 - 12.00ฝากครรภ์นพ.นิรัน
08.30 - 12.00ห้องตรวจทั่วไป (ครึ่งวันเช้า)นพ.พงศ์เทพ / พญ.เพชรดี/นพ. สุพจน์ /พญ.สิริพร / แพทย์ใช้ทุน
08.30 - 12.00หู คอ จมูกและภูมิแพ้นพ.วิชาญ
08.30 - 12.00ตรวจและฝากครรภ์นพ.วีรชัย / นพ.วสันต์ / พญ.วรางค์รัตน์
08.30 - 12.00จิตเวชนพ.วีระ / พญ.พงษ์สุดา
08.30 - 12.00นรีเวชนพ.สุพจน์
08.30 - 12.00ศัลยกรรมทั่วไปนพ.แสนพล
08.30 - 12.00ศัลยกรรมนพ.แสนพล / พญ.นวพร
08.30 - 12.00กระดูกและข้อนพ.ไกรฤกษ์
08.30 - 12.00Orthoนพ.ไกรฤกษ์
08.30 - 12.00ศัลยกรรมทั่วไปประเวทย์
08.30 - 12.00Day careพญ.จริยา
08.30 - 12.00หัวใจล้มเหลวพญ.นวลนิตย์
08.30 - 12.00ฟื้นฟูการทำงานของหัวใจพญ.ภูริชา / แพทย์ใช้ทุน
08.30 - 12.00ตรวจเด็กป่วยพญ.วราภรณ์ / พญ.รัชนี
08.30 - 12.00ศัลยกรรมทั่วไปวรวิทย์
08.30 - 12.00อายุรกรรมวราภรณ์ / ทยานันท์
08.30 - 12.00เด็ก (นัด)วราภรณ์/รัชนี

วีดีโอเผยแพร่ความรู้

ดาวน์โหลด

youngmom_small.pdfhumanized_Health_care.pdf60pisanu.pdf60niwatchai.pdf60drkanit.pdf