กล่องรับบริจาค

กล่องรับบริจาค รพ.น่าน

ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไปทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ข่าวทรัพยากรบุคคลทั้งหมด

จริยธรรมงานวิจัย ทั้งหมด

ข้อมูลวิชาการและงานวิจัย ทั้งหมด

นกกระจิบกระจายข่าว ทั้งหมด

Infographic ทั้งหมด

รายงานประจำปี ทั้งหมด

annualreport2019.pdf
รายงานประจำปี 2562 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2018 (2).pdf
รายงานประจำปี 2561 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2017.pdf
รายงานประจำปี 2560 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2016.pdf
รายงานประจำปี 2559 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2015.pdf
รายงานประจำปี 2558 โรงพยาบาลน่าน

ข้อมูลด้านยา กลุ่มงานเภสัชกรรม

ระบบงานข้อมูล

คลินิกบริการวันนี้ ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์
เวลาชื่อคลินิกรายชื่อแพทย์
08.30 - 12.00อายุรกรรมพญ.เพชรดี/พญ.ณัฏฐรัตน์/นพ.ชนินทร์
08.30 - 12.00Eyeนพ.ชูพงศ์
08.30 - 12.00ศัลย์ทั่วไปนพ.อัศวิน
08.30 - 12.00ศัลย์ทั่วไปเฉพาะผู้ป่วยนัดพญ.จุฑาภา
08.30 - 12.00ไทรอยด์พญ.จริยา
08.30 - 12.00หู คอ จมูกพญ.สุภาวดี
08.30 - 12.00นรีเวชนพ.เกียรติศักดิ์ / นพ.ปิยะพงษ์
08.30 - 12.00ฝากครรภ์นพ.วีรชัย/นพ.ปิยะพงษ์/พญ.วรรณพร
08.30 - 12.00คลินิก Orthoนพ.ไกรฤกษ์/นพ.สุรพจน์
08.30 - 12.00ผู้ป่วยจิตเวชนพ.วีระ/พญ.ศิริวิมล
08.30 - 12.00เด็กทั่วไปพญ.รัชนี
08.30 - 12.00เด็ก (นัด)พญ.ครามิณี/พญ.นิชนันท์
08.30 - 16.00ศัลย์ทั่วไปนพ.วรวิทย์
08.30 - 16.00ทางเดินปัสสาวะนพ.ทวีเดช
08.30 - 16.00ทางเดินปัสสาวะนพ.ศราวุธ
13.00 - 15.30เด็กทั่วไปพญ.รัชนี
13.30 - 16.00ศัลย์ทั่วไปพญ.จิรารักษ์

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลน่าน


แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลน่าน

วีดีโอเผยแพร่ความรู้

ดาวน์โหลด

youngmom_small.pdfhumanized_Health_care.pdf60pisanu.pdf60niwatchai.pdf60drkanit.pdf