ข่าวสารทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 130 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
117/2/20รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน มกราคม 256320
213/2/20ประกาศการดำเนินการตามกฏหมายกรณีผู้โพสต์หรือแชร์ข่าวอันเป็นเท็จเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากเชื่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (Fake News)26
313/2/20ประกาศการดำเนินการตามกฏหมายกรณีผู้โพสต์หรือแช?15
430/1/20ประกาศ รพ.น่าน คลินิกอายุกรรมวันเสาร์ รพ.น่าน ปรับราคาค่าบริการ85
523/1/20ประกาศเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรุปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓71
616/1/20รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน ธันวาคม 256271
710/1/20ประกาศเผยแพร่ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒70
810/1/20ประกาศเผยแพร่ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒75
910/1/20ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒53
1010/1/20ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒65
1110/1/20ประกาศระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องมีคำเตือนหรือข้อควรระวัง และข้อความของคำเตือนหรือข้อควรระวัง พ.ศ. ๒๕๖๒62
1210/1/20ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ที่ผู้อนุญาตจะอนุญาตให้ขาย พ.ศ. ๒๕๖๒63
1310/1/20ประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และกาหนดอานาจหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒53
1410/1/20ประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และกาหนดอานาจหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ ๒40
1510/1/20ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ36
167/1/20ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ เดือน มกราคม 256357
172/1/20เผยแพร่จุลสารตัวอย่างการกระทำความผิดทางเพศ43
182/1/20ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด25
1927/12/19เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต54
2025/12/19ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐48