ข่าวสารทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 95 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
17/10/19ประกาศรับสมัครทันตแพทย์เข้าศึกษาต่อทันตแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)50
27/10/19แจ้งเรื่องการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 14900/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 256245
320/9/19รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน สิงหาคม 256262
410/9/19ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม งาน โลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 17 เรื่อง " หมู่เฮามาฮู้จักมะเร็งต่อมน้ำเหลืองกันเต๊อะ" วันศุกรที่ 20 20 กย.2562 117
510/9/19ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชการโลหิตวิทยาสัญจร ครั้งที่ 15 วันศุกร์ที่ 20 กย.2562 ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5 ตึกสิริเวชรักษ์ รพ.น่าน จ.น่96
65/9/19ประชาสัมพันธ์การรณรงค์เลิกบุหรี่ โรงพยาบาลน่าน71
75/9/19ประกาศ นโยบาย รพ.น่าน รพ.ปลอดบุหรี่74
85/9/19ประกาศรับสมัครทันตแพทย์เข้าศึกษาต่อทันตแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา2563195
922/8/19รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน กรกฎาคม 2562107
1023/7/19รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน มิถุนายน 256263
1125/6/19รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน พฤษภาคม 256270
1221/8/19รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่าน ไตรมาสที่ 1- 4 พ.ศ. 256275
1321/8/19รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลน่าน ไตรมาส 1-4 พ.ศ. 256267
1420/8/19รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1-4 (แบบสขร.1) พ.ศ. 256261
1520/8/19รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดวื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 - 452
1620/8/19รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 - 4 พ.ศ. 256233
1720/8/19รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลน่าน ไตรมาส 4 พ.ศ. 256234
1816/8/19รายงานการกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 256263
1916/8/19รายงานสรุปผลการร้องเรียนเรื่องทั่วไปและเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 256449
2016/8/19รายงานผลการกำกับติดตามและการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 256239