ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

23/8/19). รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขับรถยนต์59 23/8/19). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร17 22/8/19). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ77 19/8/19). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง200 19/8/19). รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะร้านค้าสวัสดิการ ตำแหน่งพนักงานบิรการ(แก้ไขวันสอบ)147 19/8/19). รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานเปล64 9/8/19). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ260 7/8/19). รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (7ตำแหน่ง)394 6/8/19). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครัั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข294 5/8/19). ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ)269 2/8/19). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป198 31/7/19). รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด160 30/7/19). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ152 25/7/19). รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย100 25/7/19). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์141 24/7/19). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครัั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข356 15/7/19). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครัั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง323 15/7/19). ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ)190 10/7/19). ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฎิบัติการ133 2/7/19). รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา375 1/7/19). บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์113 24/6/19). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข222 21/6/19). รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ137 19/6/19). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข229 19/6/19). ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง339 6/6/19). ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข381 4/6/19). รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา824 18/10/18). กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลน่าน รับจัดสรรหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน 1 โควต้า796 5/9/18). ประกาศโรงพยาบาลน่าน รับสมัครทันตแพทย์เข้าศึกษาต่อทันตแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา2562507