ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 27 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
18/10/19รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร64
28/10/19รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป75
37/10/19รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์58
42/10/19รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย84
51/10/19รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี206
620/9/19รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้241
719/9/19รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ139
86/9/19บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข199
95/9/19ประกาศรับสมัครทันตแพทย์เข้าศึกษาต่อทันตแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา2563131
1022/8/19ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ204
1119/8/19ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง356
1219/8/19รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะร้านค้าสวัสดิการ ตำแหน่งพนักงานบิรการ(แก้ไขวันสอบ)203
136/8/19ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครัั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข374
145/8/19ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ)319
1530/7/19ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ192
1624/7/19ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครัั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข423
1715/7/19ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครัั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง395
1810/7/19ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฎิบัติการ162
192/7/19รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา427
201/7/19บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์155