ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

11/3/19). รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข240 8/3/19). รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์147 28/2/19). รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานเปล และ พนักงานทั่วไป186 28/2/19). รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้273 18/2/19). รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์358 18/1/19). บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล309 4/1/19). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครัั้งที่ 1 พนักงานราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล327 20/12/18). ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)375 18/12/18). บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ257 28/11/18). รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล408 18/10/18). กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลน่าน รับจัดสรรหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน 1 โควต้า471 5/9/18). ประกาศโรงพยาบาลน่าน รับสมัครทันตแพทย์เข้าศึกษาต่อทันตแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา2562344