ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

19/9/18). รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่2 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์56 18/9/18). รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย61 17/9/18). รับสมัครบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา104 17/9/18). ประกาศรายชื่อผู้ผ่าการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้72 14/9/18). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานกายภาพบำบัด59 13/9/18). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานร้านกาแฟ66 12/9/18). บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร64 10/9/18). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 4 ตำแหน่ง176 10/9/18). รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์159 6/9/18). รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค153 5/9/18). ประกาศโรงพยาบาลน่าน รับสมัครทันตแพทย์เข้าศึกษาต่อทันตแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา256259 24/8/18). รับสมัครบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) 2 ตำแหน่ง268 14/6/18). ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลวิสัญญี178