ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

27/6/19). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้26 27/6/19). รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ34 26/6/19). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค36 24/6/19). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข84 21/6/19). รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป142 21/6/19). รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ67 19/6/19). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข148 19/6/19). ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง200 18/6/19). รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์73 17/6/19). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย80 10/6/19). ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์78 6/6/19). ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข281 4/6/19). รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา642 28/5/19). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี179 21/5/19). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ216 15/5/19). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้315 18/10/18). กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลน่าน รับจัดสรรหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน 1 โควต้า683 5/9/18). ประกาศโรงพยาบาลน่าน รับสมัครทันตแพทย์เข้าศึกษาต่อทันตแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา2562452