ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 33 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
13/7/20รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์37
23/7/20รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้54
330/6/20ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา119
429/6/20ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด47
524/6/20ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้166
612/6/20ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด186
712/6/20รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานซักฟอก156
810/6/20ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร145
95/6/20บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์175
1022/5/20ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมถรรนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์255
1113/5/20ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์252
121/5/20รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)ในโรงพยาบาล197
1317/4/20รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์487
1412/3/20บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดและนักรังสีการแพทย์295
1517/2/20ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 3 ตำแหน่งนักกายภาพและนักรังสีการแพทย์276
1624/1/20ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิค320
1724/1/20ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดและนักรังสีวิทยา209
182/1/20รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป นักกายภาพบำบัด นักรังสีการแพทย์และนักจิตวิตยาคลินิค414
1920/11/19บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี367
2019/9/19รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ382