ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

18/1/19). บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล87 18/1/19). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานกายภาพบำบัด47 17/1/19). รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเชื่อม54 9/1/19). ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม125 9/1/19). รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้165 4/1/19). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครัั้งที่ 1 พนักงานราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล217 27/12/18). รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย157 20/12/18). ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)275 18/12/18). บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ157 28/11/18). รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล321 18/10/18). กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลน่าน รับจัดสรรหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน 1 โควต้า383 5/9/18). ประกาศโรงพยาบาลน่าน รับสมัครทันตแพทย์เข้าศึกษาต่อทันตแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา2562283