ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 28 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
15/4/21ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย90
22/4/21ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานธุรการ154
331/3/21ประกาศรายผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค83
425/3/21ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด107
519/3/21ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป116
618/3/21รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้319
718/3/21ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้145
89/3/21ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค92
92/3/21ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ตำแนห่งนายช่างเทคนิค (พนักงานราชการ) 147
109/2/21ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ตำแนห่งนายช่างเทคนิค (พนักงานราชการ)216
118/2/21ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลน่าน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก192
128/2/21ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด164
134/2/21ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลน่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ178
143/2/21รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ227
152/2/21ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์208
1627/1/21ประกาศรับสมัครงานร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลน่าน218
1718/1/21รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค295
184/12/20ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา และตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย362
1926/11/20ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 3 พนักงานราชการ417
2019/11/20ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี387