ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 31 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
11/4/20รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล23
231/3/20รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้38
318/3/20ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป137
416/3/20รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด91
512/3/20บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดและนักรังสีการแพทย์110
611/3/20ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (เลขานุการ)128
74/3/20ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานเปล126
817/2/20ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 3 ตำแหน่งนักกายภาพและนักรังสีการแพทย์120
924/1/20ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิค187
1024/1/20ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดและนักรังสีวิทยา123
1124/1/20ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ306
1221/1/20รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์107
132/1/20รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป นักกายภาพบำบัด นักรังสีการแพทย์และนักจิตวิตยาคลินิค333
1420/11/19บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี272
1519/9/19รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ296
166/9/19บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข367
175/9/19ประกาศรับสมัครทันตแพทย์เข้าศึกษาต่อทันตแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา2563238
1819/8/19ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง498
196/8/19ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครัั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข463
2024/7/19ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครัั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข529