ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

15/11/18). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล74 15/11/18). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้65 13/11/18). ขยายเวลารับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง141 13/11/18). รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ79 8/11/18). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร144 8/11/18). ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล132 2/11/18). ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักโภชนาการ (พนักงานราชการ)183 31/10/18). รับสมัครบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งเภสัชกร143 29/10/18). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์123 19/10/18). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค149 19/10/18). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา157 18/10/18). กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลน่าน รับจัดสรรหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน 1 โควต้า212 4/10/18). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์170 5/9/18). ประกาศโรงพยาบาลน่าน รับสมัครทันตแพทย์เข้าศึกษาต่อทันตแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา2562199