ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

19/7/18). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์9 11/7/18). รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) 2 ตำแหน่ง108 11/7/18). ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ)40 6/7/18). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่2 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์65 4/7/18). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป100 2/7/18). ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ)88 26/6/18). รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา253 22/6/18). ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้170 14/6/18). ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลวิสัญญี95