ITA

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
118/11/19แผนการจัดซื้อ วัสดุทันตกรรม ปี 2563111
218/11/19แผนการจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ปี 2563133
327/3/19กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง371
429/1/19แผนการจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ปี 2562501
529/1/19แผนการจัดซื้อ วัสดุทันตกรรม ปี 2562570
629/1/19แผนการจัดซื้อสารเคมี ปี 2562400
729/1/19แผนการจัดซื้อยา ปี 2562440
829/1/19แผนการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ทั่วไป 2562238