ITA

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
19/3/20แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลน่าน 2561 - 2565286
218/11/19แผนการจัดซื้อ วัสดุทันตกรรม ปี 2563322
318/11/19แผนการจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ปี 2563325
427/3/19กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง592
529/1/19แผนการจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ปี 2562735
629/1/19แผนการจัดซื้อ วัสดุทันตกรรม ปี 2562735
729/1/19แผนการจัดซื้อสารเคมี ปี 2562460
829/1/19แผนการจัดซื้อยา ปี 2562517
929/1/19แผนการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ทั่วไป 2562289