ITA

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
19/3/20แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลน่าน 2561 - 2565708
218/11/19แผนการจัดซื้อ วัสดุทันตกรรม ปี 2563593
318/11/19แผนการจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ปี 2563594
427/3/19กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง832
529/1/19แผนการจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ปี 2562959
629/1/19แผนการจัดซื้อ วัสดุทันตกรรม ปี 2562956
729/1/19แผนการจัดซื้อสารเคมี ปี 2562574
829/1/19แผนการจัดซื้อยา ปี 2562590
929/1/19แผนการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ทั่วไป 2562350