Info Graphic ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
12/1/20ขอเชิญคนรักษ์สุขภาพ ชมรมเดินวิ่งทุกชมรม ครู อาจารย์ นักวิ่ง และประชาชนผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม ในวาระ “๖๔ ปี โรงพยาบาลน่าน : วิ่งรักษ์หัวใจ วิ่ง55
26/10/19รพ.น่าน ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้าแบนสารพิษอันตราย...ถ้าไม่หยุดใช้วันนี้ คนที่คุณรัก อาจเป็นรายต่อไป !!!132
319/6/19อย่าเชื่อการทดสอบเห็ดด้วยวิธีต่างๆ เพราะไม่เป็นความจริง205
419/6/19ความรู้ เกี่ยวกับ "เห็ด"248
521/1/199 เทคนิคปลูกฝังลูก 'รักการอ่าน' cr.สสส.494
628/11/18แค่เดินก็เท่ากับออกกำลังกาย Cr. กรมอนามัย515
724/7/1810 วิธีงดเหล้าเข้าพรรษา581
818/6/187 กลุ่มเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่668
98/4/18สวมหมวกกันน็อก 100%688
107/3/18โรคพิษสุนัขบ้า ไม่มียารักษาเป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย แต่ "ป้องกันได้"666
1110/2/18รพ.น่าน ขอแนะนำการปฏิบัติตัว เมื่อต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีหมอกควัน536
1230/1/187 ขั้นตอนการล้างมือที่ถูกวิธี532
1330/1/187 ขั้นตอนการล้างมือที่ถูกวิธี559
146/1/18ยาหอมอินทจักษ์ คลายง่วงนอน384
156/1/18สมุนไพรคู่กาย264
166/1/188 สมุนไพรถวายสังฆทาน232
176/1/18มีสติขณะขับรถ244