ข้อมูลยาประชาสัมพันธ์

แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
125/11/19หนังสือแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลทาง Electronics34
27/10/19High Alert Drug ฉบับย่อ 2562687
37/10/19สรุปรายการยาที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือรายการยาใหม่ ประจำปี 256367
47/10/19Drug List บัญชียาโรงพยาบาลน่านประจำปี 256380
524/9/18ข้อมูลยาใหม่ปี 2561 ครั้งที่ 2498
624/9/18ข้อมูลยาใหม่ปี 2561 ครั้งที่ 2483
724/9/18ข้อมูลยาใหม่ปี 2561 ครั้งที่ 2465
813/7/18แบบรายงานปัญหาคุณภาพ โรงพยาบาลน่าน551
925/4/18แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า (2559)742
1016/3/18Drug List NAN Hospital 2561754
1116/3/18ยาใหม่ปี 2561 Leuprorelin acetate 11.20 mg inj.426
1216/3/18ยาใหม่ปี 2561 Pramepexole 0.25 mg tab426
1316/3/18ยาใหม่ปี 2561 Memantine 10 mg tab402
1416/3/18ยาใหม่ปี 2561 Levodopa 100 mg+ Benserazide 25 mg tab280
1516/3/18ยาใหม่ปี 2561 Phenobarbital 200 mg inj.187
1615/3/18ยาใหม่ปี 2561 Levetiracetam 500 mg inj.220
1715/3/18ยาใหม่ปี 2561 Dipyridamole 200 mg+ Aspirin 25 mg tab.196