นกกระจิบกระจายข่าวทั้งหมด

18/1/19). กองทุนผู้ป่วยมะเร็ง รพ.น่าน ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งกำลังใจเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งด้วยการการสนับสนุนเสื้อ เนื่องในวันมะเร็งโลก343 25/12/18). ..ปีใหม่ปีนี้ รพ.น่าน เชิญชวนมอบของขวัญปีใหม่ เพื่อส่งเสริม และดูแลสุขภาพของคนที่คุณรักด้วยกัน ..หมายเหตุ : รพ.น่าน ไม่ได้จำหน่าย ภาพเพื่อการสื่อความ367 28/11/18). ชาวโรงพยาบาลน่านเชิญชวนพี่น้อง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561351 27/11/18). เชิญชวนทุกท่านมาร่วมทำความดีช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ "บริจาคโลหิต วันพ่อแห่งชาติ" 5 ธันวาคม 2561337 5/11/18). โครงการ “ecobrick” ลดปัญหาขยะพลาสติก สู่การรักษาสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลน่าน455 25/10/18). ขอเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข และพี่น้องประชาชนชาวน่าน ร่วมกิจกรรม "หมอชวนวิ่ง"377 24/10/18). ขอแสงความชื่นชม และยินดี คนดีคนเก่งของโรงพยาบาลน่าน นพ.ประพันธ์ ชนม์ยืน รางวัลสมาชิกดีเด่น ด้านบริการ ประจำปี 2561269 4/10/18). โรงทานอิ่มบุญ ณ โรงพยาบาลน่าน256 5/9/18). “ลดปัญหาขยะพลาสติค สู่การรักษาสิ่งแวดล้อม”292 21/8/18). แนวทางการใช้ยาโรคไข้ฉีหนู202 17/8/18). โรงพยาบาลน่าน ยกเลิกการบริการถุงพลาสติกสำหรับใส่ยากลับบ้าน 242 17/8/18). โรงพยาบาลน่าน ยกเลิกการบริการถุงพลาสติกสำหรับใส่ยากลับบ้าน 197 16/8/18). โรงพยาบาลน่าน ยกเลิกการบริการถุงพลาสติกสำหรับใส่ยากลับบ้าน213 8/8/18). เชิญร่วมแสดงความจังรักภักดี บริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเยรติสมเด็จพระนางเจ้าวสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9164 15/7/18). ขอแสดงความยินดีกับ นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2561 "ด้านผู้อุทิศตนเพื่อสังคม" 322 9/7/18). ชาวโรงพยาบาลน่านขอชื่นชมคนดี238 27/6/18). รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข267 19/6/18). เรื่องเห็ดควรรู้ เห็ดพิษ / เห็ดกินได้ Cr.กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข309 19/6/18). โรงพยาบาลน่าน มาลดใช้ถุงพลาสติก ลดขยะ ลดมลพิษให้โลกของเรา335 18/6/18). ร่วมสนับสนุน ปรับเปลี่ยนการใช้ธูปเทียนไฟฟ้า221 18/6/18). อบรม CPR คนออกกำลังกาย241 1/6/18). โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ237 1/6/18). จุดคัดกรองสีเขียว Green Channel งานผู้ป่วยนอก รพ.น่าน188 21/5/18). โรงพยาบาลน่าน ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน่าน หอการค้าจังหวัดน่าน และภาคีเครือข่าย เชิญร่วมบริจาคโลหิต วันผู้บริจาคโลหิตโลก วันที่ 14 มิถุนายน 2561223 21/5/18). โรงพยาบาลน่านได้มีมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ ประจำปี 2561186 7/5/18). ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลน่าน ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ตามกำลังศรัทธา178 27/4/18). รพ.น่าน ร่วมมือกับสถานประกอบการ กว่า 50 แห่ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ มุ่งหวังลดการเจ็บป่วย198 11/4/18). รพ.น่าน รับบริจาคโลกิตจากพนักงาน บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด245 11/4/18). ชาว รพ.น่าน รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อก 100%211 11/4/18). กิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ 2561205 11/4/18). ซ้อมแผนอุบัตเหตุหมู่บนโต๊ะ เพื่อรับมือช่วงหยุดสงกรานต์ 2561177 7/3/18). แนวทางการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ด้วยสูตรยาระยะสั้น 9 เดือน222 12/2/18). ผู้ร่วมบริจาดเงินและสิ่งของให้โรงพยาบาลน่าน คุณเยาวลักษณ์ วงศ์มณี250 12/2/18). ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลน่าน การรับบริจาคโลหิต334 12/2/18). คนดีศรี รพ. เดือนกุมภาพันธ์ ๖๑234 12/2/18). ผู้ร่วมบริจาดเงินและสิ่งของให้โรงพยาบาลน่าน คุณอณัญญา อินพุ่ม ไลน์ 412 12/2/18). ผู้ร่วมบริจาดเงินและสิ่งของให้โรงพยาบาลน่าน คุณสุภาวดี ขีดขิน207 12/2/18). ผู้ร่วมบริจาดเงินและสิ่งของให้โรงพยาบาลน่าน รศ.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา200 12/2/18). ผู้ร่วมบริจาดเงินและสิ่งของให้โรงพยาบาลน่าน คุณพี่อานันท์ ฟักสังข์ ไลน์194 12/2/18). ผู้ร่วมบริจาดเงินและสิ่งของให้โรงพยาบาลน่าน ปรม 17 เครื่องพ่นยา196 12/2/18). ผู้ร่วมบริจาดเงินและสิ่งของให้โรงพยาบาลน่าน คุณนภาพร อาร์มสตรอง197 12/2/18). ผู้ร่วมบริจาดเงินและสิ่งของให้โรงพยาบาลน่าน คุณแสงชัย ธีรกุลวาณิช ไลน์203 12/2/18). ผู้ร่วมบริจาดเงินและสิ่งของให้โรงพยาบาลน่าน คุณธนัท (พี่วี) ธนาบริบูรณ์231 12/2/18). ผู้ร่วมบริจาดเงินและสิ่งของให้โรงพยาบาลน่าน คุณกิตติ ยงค์สงวนชัย227 12/2/18). ผู้ร่วมบริจาดเงินและสิ่งของให้โรงพยาบาลน่าน คุณสัมพันธ์ เย็นสำราญ200 12/2/18). ผู้ร่วมบริจาดเงินและสิ่งของให้โรงพยาบาลน่าน คุณวิไลวรรณ (พี่วิ) จิรัฐพิกาลพงศ์204 12/2/18). ผู้ร่วมบริจาดเงินและสิ่งของให้โรงพยาบาลน่าน คุณจันทนา (พี่จ๋า) วงศ์เยาว์ฟ้า206 30/1/18). กิจกรรมกีฬาสีโรงพยาบาลน่าน กำหนักการฯ248 30/1/18). กิจกรรมกีฬาสีโรงพยาบาลน่าน312 30/1/18). เชิญพี่น้องชาวโรงพยาบาลน่าน และประชาชนทั่วไปซื้อเสื้อ "ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง" สนใจซื้อเสื้อได้ที่ งานเคมีบำบัด รพ.น่าน276 6/1/18). โรงพยาบาลน่าน สวัสดีปีใหม่ 4225 6/1/18). โรงพยาบาลน่าน สวัสดีปีใหม่ 3219 6/1/18). โรงพยาบาลน่าน สวัสดีปีใหม่ 2194 6/1/18). โรงพยาบาลน่าน สวัสดีปีใหม่ 1244