นกกระจิบกระจายข่าวทั้งหมด

5/11/18). โครงการ “ecobrick” ลดปัญหาขยะพลาสติก สู่การรักษาสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลน่าน50 25/10/18). ขอเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข และพี่น้องประชาชนชาวน่าน ร่วมกิจกรรม "หมอชวนวิ่ง"113 24/10/18). ขอแสงความชื่นชม และยินดี คนดีคนเก่งของโรงพยาบาลน่าน นพ.ประพันธ์ ชนม์ยืน รางวัลสมาชิกดีเด่น ด้านบริการ ประจำปี 256157 4/10/18). โรงทานอิ่มบุญ ณ โรงพยาบาลน่าน116 5/9/18). “ลดปัญหาขยะพลาสติค สู่การรักษาสิ่งแวดล้อม”149 21/8/18). แนวทางการใช้ยาโรคไข้ฉีหนู96 17/8/18). โรงพยาบาลน่าน ยกเลิกการบริการถุงพลาสติกสำหรับใส่ยากลับบ้าน 131 17/8/18). โรงพยาบาลน่าน ยกเลิกการบริการถุงพลาสติกสำหรับใส่ยากลับบ้าน 99 16/8/18). โรงพยาบาลน่าน ยกเลิกการบริการถุงพลาสติกสำหรับใส่ยากลับบ้าน97 8/8/18). เชิญร่วมแสดงความจังรักภักดี บริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเยรติสมเด็จพระนางเจ้าวสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 977 15/7/18). ขอแสดงความยินดีกับ นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2561 "ด้านผู้อุทิศตนเพื่อสังคม" 123 9/7/18). ชาวโรงพยาบาลน่านขอชื่นชมคนดี131 27/6/18). รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข147 19/6/18). เรื่องเห็ดควรรู้ เห็ดพิษ / เห็ดกินได้ Cr.กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข178 19/6/18). โรงพยาบาลน่าน มาลดใช้ถุงพลาสติก ลดขยะ ลดมลพิษให้โลกของเรา193 18/6/18). ร่วมสนับสนุน ปรับเปลี่ยนการใช้ธูปเทียนไฟฟ้า115 18/6/18). อบรม CPR คนออกกำลังกาย139 1/6/18). โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ140 1/6/18). จุดคัดกรองสีเขียว Green Channel งานผู้ป่วยนอก รพ.น่าน85 21/5/18). โรงพยาบาลน่าน ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน่าน หอการค้าจังหวัดน่าน และภาคีเครือข่าย เชิญร่วมบริจาคโลหิต วันผู้บริจาคโลหิตโลก วันที่ 14 มิถุนายน 2561118 21/5/18). โรงพยาบาลน่านได้มีมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ ประจำปี 256178 7/5/18). ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลน่าน ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ตามกำลังศรัทธา90 27/4/18). รพ.น่าน ร่วมมือกับสถานประกอบการ กว่า 50 แห่ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ มุ่งหวังลดการเจ็บป่วย99 11/4/18). รพ.น่าน รับบริจาคโลกิตจากพนักงาน บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด121 11/4/18). ชาว รพ.น่าน รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อก 100%113 11/4/18). กิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ 2561107 11/4/18). ซ้อมแผนอุบัตเหตุหมู่บนโต๊ะ เพื่อรับมือช่วงหยุดสงกรานต์ 256190 7/3/18). แนวทางการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ด้วยสูตรยาระยะสั้น 9 เดือน145 12/2/18). ผู้ร่วมบริจาดเงินและสิ่งของให้โรงพยาบาลน่าน คุณเยาวลักษณ์ วงศ์มณี151 12/2/18). ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลน่าน การรับบริจาคโลหิต175 12/2/18). คนดีศรี รพ. เดือนกุมภาพันธ์ ๖๑154 12/2/18). ผู้ร่วมบริจาดเงินและสิ่งของให้โรงพยาบาลน่าน คุณอณัญญา อินพุ่ม ไลน์ 284 12/2/18). ผู้ร่วมบริจาดเงินและสิ่งของให้โรงพยาบาลน่าน คุณสุภาวดี ขีดขิน119 12/2/18). ผู้ร่วมบริจาดเงินและสิ่งของให้โรงพยาบาลน่าน รศ.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา112 12/2/18). ผู้ร่วมบริจาดเงินและสิ่งของให้โรงพยาบาลน่าน คุณพี่อานันท์ ฟักสังข์ ไลน์109 12/2/18). ผู้ร่วมบริจาดเงินและสิ่งของให้โรงพยาบาลน่าน ปรม 17 เครื่องพ่นยา97 12/2/18). ผู้ร่วมบริจาดเงินและสิ่งของให้โรงพยาบาลน่าน คุณนภาพร อาร์มสตรอง113 12/2/18). ผู้ร่วมบริจาดเงินและสิ่งของให้โรงพยาบาลน่าน คุณแสงชัย ธีรกุลวาณิช ไลน์116 12/2/18). ผู้ร่วมบริจาดเงินและสิ่งของให้โรงพยาบาลน่าน คุณธนัท (พี่วี) ธนาบริบูรณ์119 12/2/18). ผู้ร่วมบริจาดเงินและสิ่งของให้โรงพยาบาลน่าน คุณกิตติ ยงค์สงวนชัย124 12/2/18). ผู้ร่วมบริจาดเงินและสิ่งของให้โรงพยาบาลน่าน คุณสัมพันธ์ เย็นสำราญ115 12/2/18). ผู้ร่วมบริจาดเงินและสิ่งของให้โรงพยาบาลน่าน คุณวิไลวรรณ (พี่วิ) จิรัฐพิกาลพงศ์112 12/2/18). ผู้ร่วมบริจาดเงินและสิ่งของให้โรงพยาบาลน่าน คุณจันทนา (พี่จ๋า) วงศ์เยาว์ฟ้า114 30/1/18). กิจกรรมกีฬาสีโรงพยาบาลน่าน กำหนักการฯ164 30/1/18). กิจกรรมกีฬาสีโรงพยาบาลน่าน178 30/1/18). เชิญพี่น้องชาวโรงพยาบาลน่าน และประชาชนทั่วไปซื้อเสื้อ "ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง" สนใจซื้อเสื้อได้ที่ งานเคมีบำบัด รพ.น่าน177 6/1/18). โรงพยาบาลน่าน สวัสดีปีใหม่ 4136 6/1/18). โรงพยาบาลน่าน สวัสดีปีใหม่ 3126 6/1/18). โรงพยาบาลน่าน สวัสดีปีใหม่ 2113 6/1/18). โรงพยาบาลน่าน สวัสดีปีใหม่ 1142